نوشته‌ها

VOIP چیست ؟

VOIP چیست ؟

فناوري موسوم بهVoIP (Voice over IP) همان فناوري‌اي است كه امكان برقراري مكالمات تلفني را ازطريق بستر IP فراهم مي‌كند وهر روز مورد استفاده تعداد فزاينده‌اي از شركت‌ها و اشخاص قرار مي‌گيرد.بهره گيري از فناوري VoIP روش ساده ‌اي براي برقراري ارتباط بين شعبه‌هاي مختلف و همچنين برقراري ارتباط باكارمندان راه دور شركت‌ها محسوب مي‌شود.بسياري ازكاربران به‌منظور پرداخت هزينه كمتر براي مكالمات به اين فناوري روي مي‌آورند.بسياري ازعرضه‌كنندگان خدمات اينترنتي در سراسر دنيا به ‌منظور كاهش هزينه‌هاي مكالمه تلفني از فناوري‌هاي خلاقانه‌اي بهره‌مي‌برند.

ادامه مطلب