نوشته‌ها

اساس امنیت صدا VoIP

اساس امنیت صدا VoIP

امنیت برای سیستم های صوتی به عنوان مجموعه ای از معیارها در سطح وسیعی رتبه بندی می شود. چنانچه یک شرکت TDM  سنتی (مالتی پلکسینگ  بر مبنای تقسیم بندی زمان) بر مبنای سیستم تلفنی تحت IP یا PBX را گسترش دهد، پرسنل IT و مدیران صدا باید تمهیدات مناسبی جهت پیشگیری از تهدیداتی نظیر استراق سمع و ضررهای ناشی از نفوذ به شبکه برگزینند.سیستم های مخابراتی سیسکو می توانند از لحاظ امنیتی همانند سیستم های سنتی PBX ویا حتی امن تر از آنها باشند. ترافیک صوتی بر بستر همان شبکه ای که شرکت ها برای ترافیک داده از آن استفاده می کنند حرکت می کند و بنابراین یک شرکت که شبکه ای ایمن با زیرساخت Infra را گسترش داده، از قبل نیزسرمایه زیادی که برای محافظت از سیستم صوتی شان نیاز دارد، تقبل کرده است. در آزمایشات جداگانه توسط Miercom، راهکارهای تلفنی Cisco از لحاظ امنیتی بالاترین جایگاه در صنعت را از آن خود کرده است.

ادامه مطلب