نوشته‌ها

محصولات بیسیم VoIP

محصولات بیسیم VoIP بر اساس DECT

معرفی تکنولوژی DECT

DECT) Digital Enhance Cordless Telecommunications) به معني بهبود ارتباطات بیسیم دیجیتال است. DECT یک استاندارد ETSI (اداره استاندارد ارتباطات اروپا) است که براي تلفن هاي ديجيتال بیسم درون ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب