نوشته‌ها

HP MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems LFF

HP MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems LFF

دستگاههای سری SAN STORAGE جهت به اشترک گذاری فضای ذخیره سازی طراحی گردیده اند . این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 12 عدد هارد دیسک 3.5″ یا 24 عدد هارد2.5″ را دارا می باشد .

HP P2000 G3 MSA Array Systems

کاتالوگ این محصول را میتوانید از اینجا دانلود نمایید .

* مشخصات فنی دستگاه

Drive Description : (149)  SFF  SAS/MDL SAS/SATA or ; (96) LFF SAS/MDL SAS/SATA ; Maximum including expansion,supported, depending on model

Capacity : 288TB Maximum; Including expansion, depending on model

Storage expansion options : P2000 3.5-inch disk enclosure or D2700 2.5-inch disk enclosure

Storage controller : (2) P2000 G3 Fibre Channel MSA Controller; (2) P2000 G3 Fibre Channel/iSCSI Combo MSA Controller; (2) P2000 G3 SAS MSA Controller; (2) P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Controller; (2) P2000 G3 iSCSI MSA Controller; Unable to mix different protocol controllers within the array

Host interface : 8 Gb Fibre Channel (2) Ports per controller or; 8 Gb Fibre Channel (2) Ports per controller and; 1 GbE iSCSI (2) Ports per controller or; 6 Gb/sec SAS (4) Ports per controller or; 10 GbE (2) Ports per controller or; 1 GbE iSCSI (4) Ports per controller; Supported, depending on model

Drive type : 146 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS; 300 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS; 600 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS; 900 GB 6G 10K SFF Dual-port ENT SAS; 1 TB 6G 7.2K SFF Dual-port MDL SAS; Supported

Clustering support : Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS

SAN backup support : Yes

Storage mirroring support : Yes

Systems Insight Manager support : Yes

Compatible operating systems : Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows Hyper-V; HP-UX; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMware; Oracle Solaris; HP OpenVMS; Apple OS X; Detailed information available at:

Form factor : 2U